Ανακοίνωση ΕΛΓΑ για δηλώσεις ζημιών από πλημμυρικά φαινόμενα από 16-21 Μαρτίου 2022

ΚΑ  10201
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ                                                                      Ορεστιάδα  15.03.22

ΔΗΜΟΣ ΟΡ/ΔΑΣ

68200 ΟΡ/ΔΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Ανακοινώνεται ότι έχει γίνει αναγγελία από πλημμυρικά φαινόμενα που σημειώθηκαν στις αρχές Ιανουαρίου 2022 στο Δήμο Ορεστιάδας και  υπέστησαν ζημιά οι καλλιέργειες χειμερινών σιτηρών.

Παρακαλούνται οι παραγωγοί που υπέστησαν ζημιά να υποβάλουν δηλώσεις ζημιάς από 16.03.22 έως 21.03.22 στην  ανταποκρίτρια ΕΛΓΑ του Δήμου Ορεστιάδας.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν μαζί τους Δήλωση Καλλιέργειας.

Από την  Ανταποκρίτρια ΕΛΓΑ