Ανακοίνωση 1ης διανομής τροφίμων του 2018 στα πλαίσια Προγράμματος Επισιτιστικής Βοήθειας (ΤΕΒΑ)