Ανακοίνωση από Το Γραφείο Πολιτικής Άμυνας του Δήμου Ορεστιάδας για την άσκηση Παρμενίων