Ανακοίνωση αποτελεσμάτων για τις συμβάσεις έργου ΤΕΒΑ