Ανακοίνωση δήλωσης ζημιών που υπέστησαν παραγωγοί στις καλλιέργειες τους, από την πλημμύρα στις 12.1.21