Ανακοίνωση ΕΛΓΑ για την αναγγελία ζημιών από παγετό στις καλλιέργειες χειμερινών σιτηρών έως 4 Απριλίου 2022