Ανακοίνωση εθελοντικής δράσης για την Πέμπτη 23 Απριλίου 2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

Αύριο Πέμπτη 23/4/2015 κατά τις ώρες 10.00 έως 13.00 μέλη της Εθελοντικής Ομάδας Υποστήριξης Ευπαθών Ομάδων θα προσφέρουν υπηρεσίες συνδράμοντας εθελοντικά για την τακτοποίησης και ταξινόμηση ειδών ένδυσης στο κοινωνικό παντοπωλείο (τμήμα ενδυμάτων), προκειμένου οι δικαιούχοι να εξυπηρετούνται οργανωμένα και τα προσφερόμενα είδη να αξιοποιούνται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.