Ανακοίνωση για διανομή τροφίμων για τους δικαιούχους ΤΕΒΑ