Ανακοίνωση για δήλωση μη ηλεκτροδοτούμενου και μη χρησιμοποιούμενου ακινήτου