Ανακοίνωση για εθελοντική διάθεση φαρμάκων για καρκινοπαθείς ή άλλους ασθενείς

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η εθελοντική ομάδα Προστασίας Ευπαθών Ομάδων αναζητά τα παρακάτω φάρμακα που μπορεί κάποιοι από εσάς να διαθέτουν, διότι διέκοψαν σχετική θεραπεία ή τους περίσσεψαν προκειμένου να διατεθούν σε καρκινοπαθείς κι άλλους ασθενείς που δήλωσαν ότι δεν είναι σε θέση να τα εξασφαλίσουν.
Υπεύθυνη επικοινωνίας: Γκουτζιμίση Μίνα (2552350138)
Tabl Megace 150mg (καρκινοπαθείς) Tabl Crepid 75 mg Tabl C0-Rabolan 100 + 12,5 mg Tabl Ervidol (carvedild) 6,25 mg Tabl Thyrohormone 0,1 mg Tabl Inosamin 25 mg