Ανακοίνωση για την ανανέωση αδειών πωλητών λαϊκών αγορών και στάσιμου – πλανόδιου εμπορίου στα πλαίσια του Ν4497/17 έως 23 Μαρτίου 2018