Ανακοίνωση για την δωρεάν διανομή τροφίμων στα πλαίσια του Προγραμματος Επισιτιστικής Βοήθειας ΤΕΒΑ 23 και 24 Οκτωβρίου 2018