Ανακοίνωση για την επίσκεψη στρατιωτικού γιατρού στον οικισμό Αμμόβουνου στις 22 Ιουνίου 2017