Ανακοίνωση για την επίσκεψη στρατιωτικού γιατρού στον οικισμό Σάκκου στις 15 Ιουνίου 2017