Ανακοίνωση Γραφείου Πολιτικής Προστασίας για πολίτες που έχουν απόλυτη ανάγκη να μετακινηθούν με τα οχήματα τους