Ανακοίνωση λειτουργίας λαϊκών αγορών του Δήμου Ορεστιάδας :