Ανακοίνωση πορισμάτων ΕΛΓΑ για καταστροφή από Καύσωνα της 05.08.2021