Ανακοίνωση προκήρυξης ΣΟΧ 1/2019 του Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο.