Ανακοίνωση Πρόσληψης Προσωπικού με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου