Ανακοίνωση Πρόσληψης Προσωπικού με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου Ειδικότητας ΠΕ Φυσικής Αγωγής