Ανακοίνωση Πρόσληψης Προσωπικού με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου Ειδικότητας ΠΕ Οικονομικών Επιστημών