Ανακοίνωση Πρόσληψης Προσωπικού με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου ΠΕ Φιλολόγων