Ανακοίνωση πρόσληψης πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής με σύμβαση ορισμένου χρόνου και ωριαία αποζημίωση για την υλοποίηση προγραμμάτων άθλησης για όλους 2017-18