ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (ΣΟΧ 1/2021) για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων. Περιόδου 01.092021-30.06.2022.