Ανακοίνωση του ΓΟΕΒ Ορεστιάδας για την επιβολή αρδευτικών εισφορών 2019