Αναβίωσης Εθίμων και Πασχαλινών Κατασκευών για παιδιά σχολικής ηλικίας – μέλη ωφελουμένων οικογενειών του ΤΕΒΑ την Δευτέα 10 Απριλίου 2017