Απόφαση Δημάρχου για την λειτουργία Λαϊκών Αγορών Δήμου Ορεστιάδας