Απόφαση Δημάρχου για την λειτουργία των Λαϊκών Αγορών Δήμου Ορεστιάδας 22-29/09/2020