Απόφαση Δημάρχου για την λειτουργία των λαϊκών αγορών Δήμου Ορεστιάδας