Απόφαση Δημάρχου για την Λειτουργία των Λαϊκών Αγορών στον Δήμο Ορεστιάδας