Απόφαση Δημάρχου για τις λαϊκές αγορές του Δήμου Ορεστιάδας