Απόφαση για την λειτουργία των Λαϊκών Αγορών Δήμου Ορεστιάδας