Απολογισμός πεπραγμένων δημοτικής αρχής έτους 2018 την Τετάρτη 10 Ιουλίου 2019