Απολογισμός Πεπραγμένων Δημοτικής Αρχής έτους 2016 την Τετάρτη 21 Ιουνίου 2017