Αποτελέσματα Δημοτικών και Περιφερειακών εκλογών της 15ης Οκτωβρίου 2023

Απόφαση 14/2023 του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ορεστιάδας διόρθωσης της 12 /2023 για την ανακήρυξη των επιτυχόντων και των επιλαχόντων συνδυασμών, των εκλεγέντων Δημάρχου, Δημοτικών Συμβούλων, Συμβούλων Δημοτικών Κοινοτήτων και Προέδρων Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου Ορεστιάδας

Απόφαση 13/2023 του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ορεστιάδας διόρθωσης της 12/2023 για την ανακήρυξη των επιτυχόντων και των επιλαχόντων συνδυασμών, των εκλεγέντων Δημάρχου, Δημοτικών Συμβούλων, Συμβούλων Δημοτικών Κοινοτήτων και Προέδρων Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου Ορεστιάδας

Απόφαση 12/2023 του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ορεστιάδας για την ανακήρυξη των επιτυχόντων και των επιλαχόντων συνδυασμών, των εκλεγέντων Δημάρχου, Δημοτικών Συμβούλων, Συμβούλων Δημοτικών Κοινοτήτων και Προέδρων Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου Ορεστιάδας

Αποτελέσματα Περιφερειακών Εκλογών της 15ης Οκτωβρίου

Κατάρτιση πίνακα αποτελεσμάτων Δημοτικών εκλογών της 8ης Οκτωβρίου από το Πρωτοδικείο Ορεστιάδας

Κατάρτιση πίνακα αποτελεσμάτων Περιφερειακών εκλογών της 8ης Οκτωβρίου από το Πρωτοδικείο Αλεξανδρούπολης