Αξιολογώντας το «Ανταλλακτικό παζάρι» που πραγματοποιήθηκε στην πόλη μας

Με την ολοκλήρωση του τριημέρου των εργασιών του «ανταλλακτικού παζαριού» θα ήταν χρήσιμο να ανακοινώσουμε τα αποτελέσματα του και να μοιραστούμε με τους πολίτες τις σκέψεις μας ,για την μελλοντική συνέχεια και εξέλιξή του. Αρχικά είναι χρήσιμο να υπενθυμίσουμε τους στόχους αυτής της δράσης, όπως τέθηκαν από τους εμπνευστές της:


Πρώτος στόχος: ήταν στη δύσκολη οικονομική περίοδο που διανύουμε ως χώρα, κανένα αγαθό που μπορεί να αξιοποιηθεί να μην πάει χαμένο και επιπλέον οι ευάλωτες ομάδες, να προμηθευτούν χωρίς κανένα κόστος, πράγματα που έχουν ανάγκη και πλεονάζουν σε κάποιους άλλους.
Δεύτερος στόχος: ήταν να προωθηθεί η ιδέα της ανακύκλωσης άρα και του σεβασμού προς το περιβάλλον, πέρα από τα σκουπίδια και σε άλλα υλικά, που είναι αξιοποιήσιμα όπως ρούχα, παπούτσια, βιβλία, παιχνίδια, είδη οικιακής χρήσης κ.α.
Τρίτος στόχος: που επιδιώχθηκε ήταν να εμπλακούν και ευαισθητοποιηθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι πολίτες στη διαδικασία της κοινωνικής αλληλεγγύης και αλληλοστήριξης, ανεξαρτήτως ηλικίας, επαγγελματικής ιδιότητας, οικονομικής κατάστασης. Τέλος: μέσα από την διαδικασία του ελάχιστου προαιρετικού αντιτίμου που μπορούσαν οι ωφελούμενοι από το παζάρι να αφήσουν στον «κουμπαρά αλληλεγγύης», επιδιώχθηκε να συγκεντρωθεί ένα χρηματικό ποσό υπέρ των ευπαθών ομάδων πληθυσμού για την κάλυψη έκτακτων αναγκών τους μικρού κόστους, που είναι δύσκολο να εξασφαλιστούν μέσα από τις κυβερνητικές πολιτικές λόγω του ότι απαιτούνται χρονοβόρες και γραφειοκρατικές διαδικασίες
Σε σχέση με τους προαναφερθέντες στόχους η αποτίμηση των αποτελεσμάτων είναι θετική και ενθαρρυντική για την συνέχιση της δράσης καθώς προέκυψαν τα εξής: Διακόσιες και πλέον οικογένειες παρέλαβαν είδη ένδυσης, υπόδησης, σχολικά είδη και παιχνίδια. Συγκεντρώθηκαν ανάλογα είδη που ενίσχυσαν τα αποθέματα του «Κοινωνικού Καταστήματος» του Δήμου μας, τα οποία θα διατεθούν στο επόμενο παζάρι. Υπήρξε μεγάλη προβολή του θέματος από τα ΜΜE και προκλήθηκε σοβαρή συζήτηση για τις έννοιες της Κοινωνικής Αλληλεγγύης, του εθελοντισμού και της ανακύκλωσης υλικών.
Ενεπλάκησαν στην διαδικασία άτομα κάθε ηλικίας και κυρίως οι μικροί μαθητές, που προσήλθαν οργανωμένα από τα σχολεία τους και συμμετείχαν ενεργά. Συγκεντρώθηκε ένα μικρό ποσό το οποίο θα διαχειρισθεί η «Εθελοντική ομάδα στήριξης ευπαθών ομάδων», για την κάλυψη έκτακτων αναγκών απόρων πολιτών.
Όλα τα παραπάνω αποτελέσματα είναι ενισχυτικά για την συνέχιση της κοινής προσπάθειας πολιτών, εθελοντών και υπηρεσιακών και πολιτικών λειτουργών, ώστε το ανταλλακτικό παζάρι να γίνει ένας κοινωνικός θεσμός στην πόλη μας και να προαχθεί συμπεριλαμβάνοντας στο μέλλον κι άλλα αγαθά, όπως έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρονικά είδη όπως ηλεκτρονικούς υπολογιστές κινητού τηλέφωνα κ.λ.π.
Προς αυτή την κατεύθυνση κινούμενοι, θα οργανώσουμε ένα ακόμη «ανταλλακτικό Παζάρι» στο τέλος της κεντρικής πλατείας εντός του Σιδηροδρομικού στις 15 και 16/10/2015, συνεχίζοντας την επιτυχημένη αρχή.