Δελτίο τύπου “Αποζημίωση των αγροτικών εκμεταλλεύσεων που υπέστησαν ζημίες από τις πλημμύρες της 11 & 12 Ιανουαρίου 2021”