Δελτίο τύπου Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας Π.Α.Μ.Θ περί Καταγραφή αμπελοτεμαχίων μικρής έκτασης (από 100 τμ έως 1000 τμ) στο Αμπελουργικό Μητρώο