Δελτίο τύπου δωρεάς αντισηπτικών στα Ειδικά Σχολεία του Δήμου Ορεστιάδας