Δελτίο τύπου για πρόσκληση ενδιαφέροντος εθελοντών – εθελοντικών οργανώσεων