Δελτίο τύπου για την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω δασικών πυρκαγιών