Δελτίο τύπου για την επιμόρφωση στην Ψυχολογία, Συμβουλευτική και στην Προπονητική Ζωής