Δελτίο τύπου για την πραγματοποίηση του Δρόμου Ειρήνης