Δελτίο τύπου για την πραγματοποιηθείσα εσπερίδα με θέμα “Το μανιτάρι μια εναλλακτική μορφή καλλιέργειας”

Δελτίο τύπου για την πραγματοποιηθείσα εσπερίδα με θέμα “Το μανιτάρι μια εναλλακτική μορφή καλλιέργειας”

Διαβάστε αναλυτικά το δελτίο τύπου