Δελτίο τύπου για το Πρόγραμμα τριήμερων μουσικών εκδηλώσεων 24-26 Ιουλίου 2020