Δελτίο τύπου για το σχέδιο δράσης για την προστασία των αστέγων κατά την περίοδο του χειμώνα