Δελτίο τύπου για τον 3ο παραποτάμιο δρόμο ΑΡΔΑ 2018