Δελτίο Τύπου «ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Β.Α.»