Δελτίο τύπου «παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση σχεδίου αστικής Προσβασιμότητας (ΣΑΠ) στο Δήμο Ορεστιάδας»