Δελτίο Τύπου Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ορεστιάδας για οδηγίες από τον μήνα Μάιο έως τον μήνα Οκτώβριο